شاهان هخامنشی, نوشته ها، تحقیقات، آموزش ها

هخامنش

هَخامَنِش متولد سال ۷۰۵ پیش از میلاد در انشان ایران است و این واژه به معنای “دارنده اندیشه راست” می باشد.او سرپرست طایفه “پاسارگادیان” از ایل بزرگ پارس می باشد.
در آن زمان، انشان قسمتی از شاهنشاهی بزرگ ماد شناخته می شد. هنگامی که دیااکو پادشاه مادها بود، از سوی وی “هخامنش” به فرمانداری پارسه منصوب گردید.همچنین “هخامنش” در حمله‌ای که تعدادی از جنگجویان پارسی علیه تعدادی از سربازان سناخریب پادشاه آشور ترتیب داده بودند به فرماندهی “هخامنش” حضور داشتند.

فرزندان و دیگر بازماندگان هخامنش سرانجام به تاسیس حکومت نیرومندی در آسیا موفق گردیدند که از ۵۵۹ ق. م تا سال ۳۳۰ ق. م دوام آورد. بعد از هخامنش حکومت انشان به فرزندش چیش‌پیش رسید.