شاهان هخامنشی, نوشته ها، تحقیقات، آموزش ها

هخامنش

هَخامَنِش متولد سال ۷۰۵ پیش از میلاد در انشان ایران است و این واژه به معنای “دارنده اندیشه راست” می باشد.او سرپرست طایفه “پاسارگادیان” از ایل بزرگ پارس می باشد.
در آن زمان، انشان قسمتی از شاهنشاهی بزرگ ماد شناخته می شد. هنگامی که دیااکو پادشاه مادها بود، از سوی وی “هخامنش” به فرمانداری پارسه منصوب گردید.همچنین “هخامنش” در حمله‌ای که تعدادی از جنگجویان پارسی علیه تعدادی از سربازان سناخریب پادشاه آشور ترتیب داده بودند به فرماندهی “هخامنش” حضور داشتند.

فرزندان و دیگر بازماندگان هخامنش سرانجام به تاسیس حکومت نیرومندی در آسیا موفق گردیدند که از ۵۵۹ ق. م تا سال ۳۳۰ ق. م دوام آورد. بعد از هخامنش حکومت انشان به فرزندش چیش‌پیش رسید.

نوشته ها، تحقیقات، آموزش ها, پیام هایی از دل سنگ

A1Pa

سنگ نوشته A1Pa نوشته اردشیر یکم هخامنشی

خدای بزرگ است اهورامزدا، خدایی که زمین و آسمان را آفرید، مردمان را آفرید و شادمانی را به آنها داد، همانی که اردشیر را شاه کرد، شاه مردمان بسیار، یک رهبر برای همگان.

منم اردشیر، شاه بزرگ، شاه شاهان، (شاهی که بر چند شاه دیگر حکمفرمایی می کند، همان امپراتور) شاه کشورهایی با انواع مردمان مختلف، شاهی که بر این سرزمین و سرزمین های دور و پهناور حکومت می کند. فرزند خشایار، نوه داریوش، یک هخامنشی.

اردشیر، شاه بزرگ می فرماید: “با لطف و بخشایش اهورامزدا، پدرم خشایار شاه این قصر را ساخت. پس از او من به ساختن ادامه دادم. باشد که اهورامزدا و دیگر الهگان مرا بپاید، کشورم را و هرآنچه ساخته ام را در پناه خود بدارد.

اردشیر اول هخامنشی شاه ایران و دارای امپراتوری بزرگی در خلال سالهای 465 پیش از میلاد تا 424 پیش از مسیح بود. در این مدت تقریبا 41 ساله، او همچنین فرعون مصر هم بوده.

Continue reading “A1Pa”